Deze pagina is niet beschikbaar in het Frans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Vacature

 

 

Stage

Er zijn verschillende mogelijkheden om stage te lopen bij het Yper Museum, afhankelijk van de specifieke voorkennis van de stagestudent. Het type stage en eigenlijke onderwerp kan dus in samenspraak worden vastgelegd.

MOGELIJKHEDEN

1. Onderzoeksstage (student Geschiedenis/Kunstwetenschappen)

Tijdens een onderzoeksstage doe je onderzoek naar de collectie van het Yper Museum en de geschiedenis van Ieper. Dit kan in het kader van je thesisonderzoek zijn, maar is niet noodzakelijk. Enkele mogelijkheden zijn:

- de collectie 18de-eeuwse kledij
- de Ieperse kunstschilder en laatste leerling van Rubens Jan Thomas van Yperen
- het oudste stadsplan van Ieper

2. Stage registratie en digitalisatie deelcollectie (student Restauratie en Conservatie)

De collectie van het Yper Museum is een samenbrengen van verschillende deelcollecties: de collectie van het vroegere Stedelijke Museum, deze van het vroegere Onderwijsmuseum, van de Ieperse godshuizen en de collectie van het Merghelynck Museum. Dit maakt de collectie ongelooflijk rijk en divers. Tegelijk stelt dit het museum voor enkele uitdagingen: er is nog veel werk te verzetten op vlak van registratie en digitalisering van de collectie. Elke deelcollectie vereist immers haar eigen specifieke aanpak. Het eigenlijke project kan je zelf mee bepalen in samenspraak met het team behoud en beheer van het museum.

3. Inventarisatie onderwijscollectie (student Archivistiek)

De collectie van het vroegere Onderwijsmuseum is integraal opgegaan in de collectie van het Yper Museum. Het gaat om een uitgebreide collectie van allerhande onderwijsmateriaal. Een groot deel bestaat uit handboeken en schoolschriftjes. Deze bieden een schat aan informatie over de leercultuur in het verleden. Helaas ontbreekt een goede inventarisatie. Als stagiair is het jouw taak om een inventaris op te stellen voor dit archief.

4. Inventarisatie Archief Stedelijk Museum (student Archivistiek)

Het archief van de directe voorganger van het huidige Yper Museum, het Stedelijk Museum, biedt nog veel interessante informatie over de geschiedenis van het museum en de collectie. Hier zit zeker nieuwe informatie met betrekking tot de collectie. Bovendien gaat het om een van de oudste stedelijke musea van Vlaanderen. Hierdoor is het ook van historisch belang en onderzoeksmatig een interessant archief. Helaas is dit archief tot op heden niet volledig geïnventariseerd. Als stagiair is het jouw taak om een inventaris op te stellen voor dit archief.

PROFIEL

Enthousiast over de erfgoedsector
Communicatief en werkt gemakkelijk in teamverband
Kan zelfstandig werken
Je volgt op het moment van de stage de relevante opleiding

AANBOD

Praktijkervaring binnen het werkveld
Individuele begeleiding tijdens je stage
Onbetaalde stage zonder reisvergoeding
Werken in een klein, enthousiast team waarbij je zelf veel verantwoordelijkheid draagt
Flexibiliteit wat stageschema betreft

INTERESSE?

Neem contact op via ypermuseum@ieper.be