Vacature

Projectmedewerker Yper Museum


Het Yper Museum is op zoek naar een projectmedewerker met een goede kennis over de middeleeuwse geschiedenis en met interesse in archeologie. 

Met een nieuw onderzoeksproject focust het Yper Museum op haar archeologische rijkdom. Dankzij de stevige kleigrond in Ieper, komen middeleeuwse archeologische resten in zeer goede conditie uit de grond. Veel hiervan blijft tot op vandaag ongekend. Via diepgaand onderzoek krijgen we een correct zicht op onze archeologische collectie en de Ieperse geschiedenis. Deze nieuwe kennis stroomt door naar het brede publiek via een tentoonstelling die is gepland in het najaar van 2026.

Meer info 

Stage

Er zijn verschillende mogelijkheden om stage te lopen bij het Yper Museum, afhankelijk van de specifieke voorkennis van de stagestudent. Het type stage en eigenlijke onderwerp kan dus in samenspraak worden vastgelegd.

MOGELIJKHEDEN

1. Collectieonderzoek en publiekstekst schrijven (studenten geschiedenis/kunstgeschiedenis/publieksgeschiedenis)

Binnen het afgebakende thema selecteer je zelf als student een aantal kunstwerken. Voor deze werken verricht je nieuw historisch onderzoek naar de herkomst, ontstaanscontext, het gebruik en/of de kunstenaar. Het object en niet het historische archiefmateriaal staat hierbij centraal. Als eindproduct stel je een wetenschappelijk verslag op (max. 5p./object) en schrijf je een publiekstekst (max. 1p./object). De publiekstekst wordt gebruikt om via verschillende kanalen het onderzoek kenbaar te maken (nieuwsbrief, website en sociale media).

De specifieke deelcollectie wordt in samenspraak met de stagiair bepaald. Voor het Yper Museum kan dit bijvoorbeeld gaan om de middeleeuwse archeologische collectie, vrouwelijke kunstenaars, de 17de-eeuwse religieuze schilderijen, de onderwijscollectie, de historische kaarten, etc. Voor het Merghelynck kan het bijvoorbeeld gaan om portretten, miniatuurportretten, aardewerk (westers en oosters), wand- en zitmeubelen, wandbekleding, etc.

2. Koppeling eindtermen aan inhoud Yper Museum of Merghelynck Museum (semester 1 of 2)

De nieuwe eindtermen van de tweede graad secundair onderwijs brengen veel te weeg in het onderwijslandschap. Voor musea bieden ze nieuwe mogelijkheden om lespakketten, rondleidingen en ander educatief materiaal aan te bieden dat tegemoet komt aan deze nieuwe eindtermen. Tijdens je stage werk je nauw samen met de educatieve dienst en onderzoek je op welke manieren het Yper Museum en/of het Merghelynck Museum aansluiting kan vinden bij deze eindtermen. Je kiest zelf welke eindtermen je centraal zet (bv. historisch bewustzijn, cultureel bewustzijn, of andere) en voor welke onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO, TSO) je dit uitwerkt.

3. Themaproject vast parcours Yper Museum

Voor deze opdracht vragen we om vanuit een actueel thema binnen de samenleving naar het vast parcours van het museum te kijken. Je kiest zelf het thema, in samenspraak met het museum. Voorbeelden zijn klimaatopwarming, LGBTQI+, fake news, koloniaal erfgoed, gelijkheid en diversiteit of globalisering, maar andere thema’s zijn ook mogelijk. Je analyseert de huidige museumopstelling vanuit dit perspectief en zoekt aanknopingspunten, zowel binnen de objecten als de teksten en het verhaal. Het einddoel is een themarondleiding, vetrekkende vanuit dit thema.

4. Gender in de 18de eeuw

De komende jaren wil het Merghelynck Museum werken rond genderissues in de 18de eeuw. Dit vanuit de vaststelling dat er in de 18de eeuw toch wel spannende zaken gebeurden rondom gendergerelateerde zaken zoals seksualiteit, liefde, mode, smuk, dandyisme. Dat weerspiegelt zich onder meer in de collectie van het museum.  Studenten kunnen een stage doen die resulteert in een thematische rondleiding rond dit thema (al dan niet gekoppeld aan een aparte opstelling), en/of de organisatie van een studiedag rond gender en de 18de eeuw.

5. Spreekwoorden in de 18de eeuw

Vele spreekwoorden vinden hun oorsprong in het dagelijkse leven in vroegere tijden. In het Merghelynck Museum, een 18de-eeuws herenhuis met stijlkamers, vinden we daarvan materiële sporen in nagenoeg elke ruimte: zo kan “zand erover” gekoppeld worden aan een inkt-set (waarvan het  zandpotje diende om de inkt te drogen door er letterlijk zand over te strooien) terwijl “casser sa pipe” en de “pijp aan Maarten geven” teruggaan op het gebruik de pijp van de heer des huizes ritueel te breken bij diens overlijden. In een stage ontwikkelt de student een thematische rondleiding die focust op de oorsprong van dergelijke spreekwoorden.

6. Marktonderzoek museale websites

Tijdens de stage evalueer je de websites van het Yper Museum (https://www.ypermuseum.be/) en Merghelynck Museum (https://www.merghelynckmuseum.be/). Daarvoor onderzoek je eerst de markt en verdiep je je in de museumidentiteit. Je zoekt naar inspirerende, toegankelijke en gebruiksvriendelijke voorbeelden en bent op de hoogte van de nieuwste trends op vlak van webdesign. Op basis van die screening formuleer je aanbevelingen en werk je een concreet voorstel uit voor de opbouw van een nieuwe website.

7. Het Yper Museum voor anderstaligen

Je ontwikkelt een geschikte tool voor een anderstalige om op individuele basis het Yper Museum te bezoeken. Je werkt hiervoor samen met de educatieve medewerker van het museum en je kan beroep doen op advies vanuit externe organisaties (bv. Argos). Je doet een vooronderzoek en toetst op tijd en stond je tool af bij de doelgroep van deze tool. De tool spreekt een zo ruim mogelijk publiek aan en is heel toegankelijk.


Thesisvoorstellen
  1. Gender in de 18de eeuw

De komende jaren wil het Merghelynck Museum werken rond genderissues in de 18de eeuw. Dit vanuit de vaststelling dat er in de 18de eeuw toch wel spannende zaken gebeurden rondom gender-gerelateerde zaken zoals seksualiteit, liefde, mode, smuk, dandyisme. Dat weerspiegelt zich onder meer in de collectie van het museum. Studenten kunnen een thesis uitwerken rond een van deze onderwerpen.


PROFIEL

Enthousiast over de erfgoedsector
Communicatief en werkt gemakkelijk in teamverband
Kan zelfstandig werken
Je volgt op het moment van de stage de relevante opleiding

AANBOD

Praktijkervaring binnen het werkveld
Individuele begeleiding tijdens je stage
Onbetaalde stage zonder reisvergoeding
Werken in een klein, enthousiast team waarbij je zelf veel verantwoordelijkheid draagt
Flexibiliteit wat stageschema betreft

INTERESSE?

Neem contact op via ypermuseum@ieper.be