Deze pagina is niet beschikbaar in het Frans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Fragment van de Ieperse klok Andries

Goed nieuws! Het Australisch Ministerie van Cultuur gaf recent groen licht voor een bruikleenverlenging van een heel bijzonder object in het Yper Museum. Het gaat om een fragment van een bronzen beiaardklok die van de zeventiende eeuw tot 1914 in de Ieperse Belforttoren hing.

Tossanus Cambron goot deze klok - van maar liefst 1600 kg - in 1683. Tot de Eerste Wereldoorlog kondigde ze de opening en sluiting van de stadspoorten aan. De klok is befaamd om haar randversiering: de dodendans, een eeuwenoud thema. 

Tijdens de verwoesting van de Lakenhallen in 1914 werd de klok verbrijzeld door een explosie. De 28-jarige Australiër John Whelan vond in 1917 dit stuk van de klok tussen het puin en nam het mee naar Australië.

Het Yper Museum kreeg bij de opening dit klokfragment in bruikleen van het Australian War Memorial.  

Beiaard in de belforttoren, zomer 1909. (Maurice Antony)