Deze pagina is niet beschikbaar in het Frans. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Erfgoeddepot DEPOTYZE


  WERKING

Registratie

Bij een goed collectiebeheer gaat er veel aandacht naar het bijhouden van de standplaatsen. Zo kan een object heel snel teruggevonden worden. Hiervoor printen we op zuurvrije labels een barcode en het objectnummer. Deze labels bevestigen we vervolgens op een goede manier aan het object, bijvoorbeeld met zuurvrij katoenlint. Zo gaat geen informatie verloren. Ook alle rekken in het depot hebben een barcode. Door beide barcodes met elkaar te linken, komen we in ons systeem snel te weten waar het stuk zich bevindt.

 

Verpakken

Om objecten zo goed mogelijk te bewaren, is een aangepaste verpakking onontbeerlijk. Daarbij houden we rekening met heel wat verschillende factoren: kwetsbaarheid van het object, vermijden van spanningen op zwakke punten, geen rechtstreeks contact met schadelijke oppervlakken en voldoende luchtcirculatie toelaten om een microklimaat te vermijden. Daarnaast onderzoeken we wat het ideale omgevingsklimaat is. Metaal wordt bijvoorbeeld in een drogere omgeving bewaard. Zo beschikt het depot over een ruimte speciaal voor metaalopslag, met een relatieve vochtigheid van 35% in plaats van 55%.

 

Fotografie

Een degelijke digitale ontsluiting van de collectie vraagt kwaliteitsvolle digitale foto’s. Het fotograferen van elk object is een intensief, maar dankbaar werk! Dankzij de foto's krijgen we meteen een duidelijk beeld van hoe het object eruit ziet, in welke staat het verkeert en hoe groot het is. Twee vliegen in een klap trouwens, want nu hebben we in een vingerknip een goed beeld voor de publiekswerkers of de beeldaanvragers.

 

Onderzoek

Soms is een digitale foto van een object niet voldoende en willen onderzoekers het object in het echt zien. In het depot is daarvoor een grote, aangepaste werkruimte. Het onderzoek is niet enkel interessant voor de onderzoeker, maar ook voor het museum zelf. Aanvragen worden eerst voorgelegd aan het bestuur. Bij een positief oordeel wordt dan verder afgesproken met de depotbeheerder.

 

Bruiklenen

Ons museum heeft heel wat ervaring met bruiklenen, zowel inkomende als uitgaande. Dit betekent dat binnen- en buitenlandse instellingen bij ons aankloppen om één of enkele stukken uit onze collectie in bruikleen te vragen. Ze worden gebruikt voor de verrijking van tijdelijke tentoonstellingen. Ook het Yper Museum zelf gaat speuren in de collecties van andere instellingen en vraagt voor eigen tijdelijke tentoonstellingen bruiklenen aan. De toelatingseisen zijn streng, maar dit is volledig in het belang van het object. Iedereen streeft immers naar de beste bewaaromstandigheden voor de objecten zodat er geen schade veroorzaakt wordt.

 

Conservatie

Sommige objecten verkeren helaas niet in de beste staat. Een aantal conservatie- of restauratiewerken gebeuren in het depot zelf. De museummedewerkers kunnen bijvoorbeeld objecten droog reinigen. Dit is het ontstoffen met een borstel in combinatie met de museumstofzuiger. Een ander voorbeeld is het invetten van leer met speciaal daarvoor voorziene producten. Zo blijft het soepel en glanzend. Bij grote schade en wanneer restauratie zich opdringt, doen we beroep op professionele restauratoren.

GEBOUW

Het depot is een ontwerp van architecten Claeys / Haelvoet uit Kortrijk. Het kwam tot stand door de samenwerking van twee investerende partners: Stad Ieper en Provincie West-Vlaanderen, met de Provincie als bouwheer. Bij het ontwerp werd gewerkt volgens het Deens model: een dikke geïsoleerde buitenschil die invloeden van buitenaf weert en binnenin een niet-geïsoleerde vloerplaat die temperatuurschommelingen gaat bufferen. Geen dure klimaatinstallaties nodig! Het Erfgoeddepot DEPOTYZE werd in mei 2017 bekroond met de ‘Publica Award’ in de categorie ‘technisch meest vernieuwende, openbare bouwwerk’.


SAMENWERKING MET CO7

Het erfgoeddepot is een gezamenlijk depot. Het is een opslagruimte voor collecties van verschillende erfgoedbeheerders uit de regio zuidelijke Westhoek. De helft is bestemd voor de Stad Ieper, de andere helft voor de regio dat onder het beheer van CO7 valt. Het depot is tegelijkertijd een erkend onroerend erfgoeddepot voor de opslag van archeologische opgravingsarchieven en architectonische restanten. Daarnaast is het een nood- en transitdepot voor tijdelijke bewaring (ramp, dringende restauratie, overlijden eigenaar of stopzetting van erfgoedvereniging…).