In het spoor van het Heilig Bloed

Wouter Sinaeve - 45 jaar

Educatief medewerker Yper MuseumMerghelynck Museum en In Flanders Fields Museum

Wouters favoriet:

Documentaire 'In het spoor van het Heilig Bloed'

Waarom:

Ook DIT behoort nu tot de collectie van het Yper Museum. Het staat uitgebreid beschreven in ons beleidsplan. Om maar één puntje te noemen: Het Yper Museum is een open erfgoedhuis over en voor Ieper en de Westhoek. Het verbindt het cultureel erfgoed met de kleine en grote wereld van vroeger, vandaag en morgen. Het brengt mensen samen. Het Yper Museum geeft, vraagt en nodigt uit. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat mijn persoonlijke betrokkenheid de waarde van dit collectiestuk mee heeft bepaald. Deze documentaire bracht mensen samen. Er werd een soort ‘wij’-gevoel gecreëerd waar we in de huidige maatschappij nood aan hebben. Een bewustwording van iets waar men zich geen vragen meer bij stelde. Een brug tussen generaties. En dit allemaal omwille van een cadeautje dat de paus in de jaren 1100 aan abt Isaac had gegeven. Bekijk hier de documentaire.

Foto: Henk Deleu

YPER MUSEUM

Lakenhallen
Grote Markt 34
8900 Ieper
Tel. 057 239 220