Recent verworven foto's

Het Yper Museum bezit een bijzondere collectie oude foto's. Allen zijn ze gemaakt in Ieper en regio of ze zijn genomen door Ieperlingen zelf. Wist je dat een van de oudste foto’s, bewaard in ons land, getoond wordt in het Yper Museum? Het is een daguerreotypie van Pierre Spotbeen uit 1844. Daguerreotypieën zijn afbeeldingen op verzilverde koperplaatjes. Het procedé werd door de Franse staat gekocht in 1839. Enkele jaren later had Ieper al zijn eerste fotografen.

Je ziet het einde van een processie op het Vandenpeereboomplein. Voor de Sint-Maartenskerk staat een tijdelijk altaar. Onderaan links komt de deken aan, onder een baldakijn en met het Heilig Sacrament dat hij op het altaar zal plaatsen. Op de achtergrond heb je de toegang tot de Sint-Maartenskerk. Dit is de oudste bekende foto van Ieper en ook een van de oudste foto’s in Vlaanderen. 

Het Yper Museum blijft actief zoeken naar oude foto's. Recent vervolledigden onderstaande foto's de collectie: 

Zicht op de Grote Markt van Ieper, 1862-1863
Een zeldzame opname van de gekende Brusselse fotograaf Jules Géruzet. In 1862 en 1863 kwam hij geregeld naar Ieper. Hij zette een studio op in hotel 'De Kasselrij' op de Grote Markt en maakte portretfoto's. Mannen betaalden twaalf frank voor een dozijn portetfoto’s. Dames en kinderen moesten merkwaardig genoeg extra betalen: zestief frank per dozijn! Géruzet vond tussendoor wat tijd om dit 'klassiek' zicht op de Grote Markt vanuit het zuiden te nemen. Je ziet de Ieperse 'drievuldigheid' aan de horizon: Lakenhallen, Nieuwerck en Sint-Maartenskerk. 

Portret van Ieperlinge Léonie-Silvie de Bruck, voor 22/12/1863 
Deze jongedame overleed op 22 december 1863. Ze was amper negentien. Haar foto kleeft op haar bidprentje, gedrukt bij Simon Lafonteyne in Ieper. De foto is niet gesigneerd, maar we kunnen met zekerheid zeggen dat de fotograaf haar Ieperse naamgenoot, Pierre-Amand de Bruck (fotograaf en kunstschilder) is. Het Yper Museum bewaart immers nog een gesigneerde portretfoto van hem. Het is een beeld van een ouder koppel, dat in dezelfde studio poseert met aan de rechterzijde dezelfde sokkel. Dankzij de sokkel konden de geportretteerden langer stil staan. De sluitertijd was toen nog langer. Om een scherp beeld te krijgen was stilstaan de boodschap! 

     

Groepsfoto 'Blankenberghe-Yper-Veurne', voor 1914
Een anonieme foto van een grote groep meisjes. Links zien we een groepje uit Blankenberge, rechts uit Veurne. In het midden poseren de Ieperse meisjes. Ze zijn allemaal prachtig uitgedost, hoogstwaarschijnlijk voor een processie of stoet.