Portret Albert Blyau

Een opmerkelijke aanwinst

Het Yper Museum is een bijzonder mooi en interessant kunstwerk rijker. Het gaat om het bronzen portret van niemand minder dan Albert Blyau (1872-1946). Dankzij deze man kennen we vandaag nog talloze oude Ieperse kantliedjes. Hij trok rond in Ieper en omgeving en tekende 'tellingen' of 'telseltjes' op van kantwerksters. In het Yper Museum krijgen de Ieperse kantscholen en 'spellewerksters'-liedjes - gered door Albert Blyau - veel aandacht! Een deeltje van Blyau en Tasseels uitgave uit 1902 is er zien en je kan er luisteren naar moderne uitvoeringen van deze volksliedjes. Lees meer

 


Albert Blyau (1872-1946)

Albert Blyau, doctor in de germaanse filologie, was van 1895 tot 1896 leraar aan het College van Ieper. Daar startte hij zijn opzoekingen naar oude volksliederen. Samen met muzikant Marcel Tasseel, lid van de Ieperse kunstkring de Vlaamse Ster, trok hij rond in Ieper en omgeving om oude liedjes op te tekenen van kantwerksters. Dat leverde een schat aan onbekende teksten en melodieën op. Heel wat van deze soms zeer dubbelzinnige liedjes waren 'tellingen' of 'telseltjes', waarbij het noemen van een cijfer voor ieder vers, de kantwerkster eraan herinnerde om spelden op het kussen te verplaatsen.


Iepersch oud-liedboek

In 1902 verscheen hun 'Iepersch oud-liedboek' bij uitgever J. Vuylsteke in Gent. Blyau verhuisde in 1908 naar Tienen. De Ieperse liedjes zouden hem niettemin nooit meer loslaten. In 1922 verscheen een tweede uitgave waarin een vijftiental liederen opgenomen waren. Hij bleef overal te lande voordrachten over dit thema geven. Ook in Ieper, bijvoorbeeld op 9 april 1928 in Lapiere’s Zaal in de d’Hondtstraat en in 1935 zelfs in Nice. Zijn enige dochter Paula, een begaafd beeldhouwer, zorgde ervoor dat het opzoekingswerk van haar vader in 1962 eindelijk volledig uitgegeven werd. Toen was hij al 16 jaar overleden. 

 

Belangrijke aanwinst voor het Yper Museum 

Van Albert Blyau kenden we tot hiertoe slechts één portret: de reproductie van een mooi bronzen portretbuste in halfverheven beeldhouwwerk, afgebeeld in het boek van 1962. Laat het nu precies dat beeldhouwwerk zijn dat het Yper Museum in ontvangst mocht nemen. Het werd in 1931 gemaakt door Paula Blyau en meet 44 x 31 cm. Het was haar dochter Hilde Alleweireldt-Cuvelier die besloot om dit portret aan het Yper Museum over te dragen. Eerder had haar broer Ferdinand al het handschrift en enkele uitgaven van hun grootvaders’ Iepersch Oud-Liedboek geschonken waardoor het museum nu over een zeer mooi ensemble beschikt.