Open hart van Ieper

Dit is een activiteit die is afgelopen.

Het hart van Ieper ligt open. Grote wegen- en rioleringswerken zijn aan de gang op het Sint-Maartensplein. Archeologen zoeken er volop naar tastbare sporen van vroeger. Want hier begon het verhaal van Ieper. De site bevindt zich tussen de monumentale Lakenhallen en de kathedraal. Het hart van Ieper ligt letterlijk open. Om te voorkomen dat graafmachines het verleden definitief uitwissen, onderzoeken archeologen eerst de ondergrond. 

Zo komen we ongetwijfeld meer te weten over Ieper als middeleeuwse wereldstad. Archeologen hopen restanten op te graven van het vroegere kerkhof bij de kathedraal. Dat was in gebruik van circa 1000 tot 1783. Stoffelijke resten van onze middeleeuwse voorouders leveren ons nieuwe inzichten. Wie waren ze, van waar kwamen ze, hoe was hun gezondheid en welke eetgewoonten hielden ze er op na? Midden op het plein stond ook de Heilige Geestkapel. Archeologen verwachten ook hier sporen van te vinden. 


Dat komt omdat de ondergrond van de zones waar momenteel wordt gewerkt, onaangeroerd blijft. Archeologen gaan niet onnodig graven. Want de beste bewaaromgeving voor sporen uit het verleden, dat is nog steeds de bodem zelf. Al van bij het begin was het de bedoeling om het vernieuwde Sint-Maartensplein iets hoger aan te leggen, net om zo weinig mogelijk in de grond te moeten woelen. Deze strategie heeft duidelijk gewerkt!

Dat betekent dat er tot half augustus geen verder archeologisch onderzoek op terrein gebeurt. Dan worden de twee zones dicht bij de kathedraal onderzocht. Benieuwd wat daar aan het licht komt!