Ontwerp muurschildering Lakenhallen

Op een veiling in Brussel legt de conservator de hand op een zeldzame aquarel van Charles Degroux (1825-1870). Het is een ontwerp in kleur voor een muurschildering in de Lakenhallen. Een bijzondere aanwinst voor de stad Ieper en het Yper Museum. 

Monopolie

Vanop het balkon van het Gulden Halleken, de voorloper van het Nieuwerck, wordt een charter van graaf Lodewijk van Nevers voorgelezen. We situeren ons in 1319. De graaf verbiedt het weven van laken in de onmiddellijke omgeving van Ieper. Hierdoor verwerft de stad het monopolie. Nieuws dat door de Ieperlingen die staan te luisteren op de Grote Markt, op gejuich wordt onthaald.

Charles Degroux

Charles Degroux, geboren in Komen, krijgt in 1862 de grote opdracht om muurschilderingen te maken voor de Lakenhallen. Ze moeten de belangrijke momenten in de geschiedenis van Ieper verbeelden. Hij ontvangt hiervoor 80.000 fr. In 1862 is Degroux de enige kunstenaar uit onze regio die ervaring heeft met monumentale historieschilderkunst. Hij gaat enthousiast aan de slag en werkt hard aan zijn ontwerpen. Twee jaar later toont hij een ontwerp op karton op een grote expo in Brussel. Dit werk op ware grootte hangt momenteel in de inkomhal van het Yper Museum. 

Op hetzelfde moment wordt ook de Schepenkamer gedecoreerd door Godfried Guffens en Jan Swerts. Twee grote projecten terzelfdertijd…. Vanaf 1865 krijgt de afwerking van de Schepenkamer voorrang.  Degroux werkt verder aan zijn ontwerpen. Op 14 oktober 1869 komen belangrijke kunstenaars als Jean Portaels, Eugène Simonis en architect Alphonse Balat naar Ieper om zijn meest recente voorstellen te bestuderen. Ze brengen verslag uit aan de minister van Binnenlandse Zaken en de realisatie lijkt binnen handbereik. Maar een half jaar later, op 30 maart 1870 overlijdt Degroux. Hij is amper 44 jaar oud.

Belangrijke aanwinst

De aangekochte tekening is belangrijk omdat ze duidelijk aangeeft hoe Degroux de muurschilderingen in de Lakenhallen wil aanpassen aan de omgeving: we herkennen duidelijk de balkenstructuur die het dak schraagt.

De tekening wordt in 1870 te koop gesteld op de veiling van de nalatenschap van de kunstenaar. Het geraakt niet verkocht en blijft in privébezit tot in 1983 (opnieuw) een privéverzamelaar het aanschaft. Nu is de tekening voor het eerst sedert 1870 terug in de stad waarmee ze zo nauw verbonden is.