Missie en visie

MISSIE


Het Yper Museum is een open erfgoedhuis over en voor Ieper en de Westhoek. Het vertelt de geschiedenis van de stad in haar streek: van bij het begin, over het middeleeuwse Ieper als Europese topstad, tot op heden. Het Yper Museum verbindt het cultureel erfgoed met de kleine en grote wereld van vroeger, vandaag en morgen. Het brengt mensen samen. Het Yper Museum geeft, vraagt en nodigt uit.


VISIE


Het vernieuwde Yper Museum heeft een droom die tegelijk een ambitie, een overtuiging en een werkwoord is: verbinden.

Het museum verbindt verleden en heden. Het brengt voor het eerst en als enige de geschiedenis van de Westhoek en van Ieper, een vestingstad die in de middeleeuwen tot de Europese top behoorde en die na elke crisis nieuwe veerkracht aan de dag legde. De nieuwe plek van het Yper Museum, de Lakenhallen, staat daar symbool voor. Net als de Ieperse ‘mascotte’, de kat.

Het Yper Museum verrijkt de blik van bewoners, bezoekers en andere betrokkenen op stad en streek door ongeziene historische verbanden te laten zien. Het Yper Museum is ook een tweerichtingsmuseum: het belicht de actualiteit historisch, wat opnieuw onverwachte verbanden aan het licht brengt. Zo plaatst het museum de ‘kleine’ grensstreek die de Westhoek is in de ‘grote’ Europese geschiedenis. Het Yper Museum actualiseert het verleden ook door gewoonten en tradities uit de Westhoek een hedendaagse betekenis te geven. Dat doet het samen met de betrokken erfgoedgemeenschappen en met hedendaagse kunstenaars. Betekenis en beleving gaan in het museum samen.

Het Yper Museum verbindt mensen en wil relevant zijn voor iedereen. Dat doet het door te geven: inspiratie, kleine en grote verhalen, context, trots, humor, een drempelloos gevoel van toegankelijkheid. Dat doet het ook door te vragen: inbreng, inspiratie, behoeften, verhalen, collectiestukken, … Voor het Yper Museum zijn z’n werking en de collectie middelen om inspirerende ontmoetingen tot stand te brengen: met generaties van zeer jong tot oud, met streek- en stadsbewoners, oud-Westhoekers en andere bezoekers, met ‘sectoren’ (onderwijs, zorg, welzijn…) of met andere erfgoedspelers. Het bouwt daartoe op diverse schalen – van lokaal tot internationaal – netwerken van partners uit, waardoor weer nieuwe (ver)banden ontstaan. En het museum verbindt ook de diverse vormen van erfgoed: roerend, immaterieel, gebouwd, landschappelijk, archeologisch…

Kortom, het Yper Museum verbindt zichzelf met al wie betrokken is bij stad en streek. Het zet zijn hele werking open voor iedereen die mee wil denken en mee wil maken. Het Yper Museum treedt daarom gretig buiten zijn muren. Wie verbindt, legt nieuwe (ver)banden.

Zo wil het Yper Museum over tien jaar, behalve een zichtbare en belangrijke erfgoedspeler, ook een zichtbare, belangrijke en verbindende samenlevingsspeler zijn. In een streek die behoefte heeft aan vernieuwing. Dat is onze droom.

Het Yper Museum weet dat hierboven woorden vallen die soms al te makkelijk worden gebruikt. Hier behouden ze hun volle betekenis.