Missie en visie

MISSIE

Het Yper Museum is een open erfgoedhuisover en voor Ieper en de Westhoek. Het vertelt de geschiedenis van de stad in haar streek: van bij het begin, over het middeleeuwse Ieper als Europese topstad, tot op vandaag. Het Yper Museum verweeft haar cultureel erfgoed met de kleine en grote wereld van vroeger, vandaag en morgen. Het geeft betekenis aan toen en nu. Als maatschappelijk betrokken ‘huis’ brengt het Yper Museum mensen van allerlei slag en soort samen en laat hen emoties beleven. Het Yper Museum geeft, vraagt, deelt en nodigt uit.

VISIE

Het Yper Museum heeft een droom die tegelijk een ambitie, een overtuiging en een werkwoord is: verweven.

Het museum verweeft verleden en heden tot een veelkleurig lappendeken van onderwerpen. Het brengt voor het eerst en als enige de geschiedenis van de Westhoek en van Ieper, een vestingstad die in de middeleeuwen tot de Europese top behoorde en die na elke crisis nieuwe veerkracht aan de dag legde. De plek van het Yper Museum, de Lakenhallen, staat daar symbool voor. Zoals ook de mascotte van de stad Ieper: de kat. Het Yper Museum verrijkt de blik van stad- en streekbewoners en haar bezoekers door ongeziene historische verbanden en nieuwe knooppunten te laten zien.

Het Yper Museum is een tweerichtingsmuseum: het belicht de actualiteit historisch, wat opnieuw onverwachte verbanden aan het licht brengt. Zo plaatst het museum de ‘kleine’ grensstreek die de Westhoek is in de ‘grote’ Europese geschiedenis. Het Yper Museum actualiseert anderzijds het verleden door gewoonten en tradities uit de Westhoek een hedendaagse betekenis te geven. Dat doet het samen met de betrokken erfgoedgemeenschappen en met hedendaagse kunstenaars. Betekenis geven en emoties beleven gaan in het museum samen.

Het Yper Museum wil deugd doen. Dat doet het door te geven: inspiratie, kleine en grote verhalen, context, trots, humor, een gevoel van toegankelijkheid voor iedereen, museum- en niet-museumbezoekers. Dat doet het ook door te vragen: inbreng, inspiratie, behoeften, verhalen, collectiestukken... Het Yper Museum ziet zichzelf, haar collectie en haar hele werking als middelen om inspirerende ontmoetingen tot stand te brengen: met generaties van zeer jong tot oud; met streek-en stadsbewoners, (oud-)Westhoekers en andere bezoekers; met ‘sectoren’ (onderwijs, zorg, welzijn...) en met andere erfgoedspelers. Voorop staat de gelijkwaardigheid van alle bezoekers. Het Yper Museum bouwt daartoe op diverse schalen -van lokaal tot internationaal- netwerken van partners uit, waardoor weer nieuwe vormen van verweving ontstaan. Het museum verweeft ook de diverse vormen van erfgoed: roerend, immaterieel, gebouwd, landschappelijk, archeologisch, digitaal....

Kortom, het Yper Museum werkt aan een weefsel, samen met al wie betrokken is bij stad en streek. Het zet zijn hele werking open voor iedereen die mee wil denken en mee wil weven. Het Yper Museum treedt daarom ook gretig buiten haar muren. Wie weeft en verweeft, legt nieuwe (ver)banden en schuwt ook niet om tegendraads te zijn. Het museum toont ook graag open hoe het werkt, zeg maar: de achterzijde van het weefsel.

Met deze ambitie wil het Yper Museum over tien jaar, behalve een zichtbare en centrale erfgoedspeler, ook een zichtbare, belangrijke en verbindende samenlevingsspeler zijn. In een streek, de Westhoek, die behoefte heeft aan vernieuwing. Dat is onze droom.