Lezingen

De middeleeuwse geschiedenis van Ieper na de vernietigingen van WO I
 
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn de lezingen van Jan Decorte en Hannelore Franck uitgesteld naar een latere - nog niet gekende - datum.
 

>> INSCHRIJVEN vóór 13 februari.

Het Yper Museum brengt de geschiedenis van de stad van bij haar ontstaan, langs de bloeiperiode in de late middeleeuwen, tot aan de stad van vandaag. Maar hoe breng je het verhaal van een stad die in de Eerste Wereldoorlog zo goed als volledig van de kaart werd geveegd? Bij het einde van de oorlog gingen er zelfs stemmen op om Ieper in haar ruïnevorm te behouden als één groot oorlogsmonument. De stad herrees echter uit haar assen, maar is in wezen volledig opnieuw opgebouwd. Is het überhaupt mogelijk om een verleden waarvan de oorlog op het eerste gezicht alle sporen had vernietigd opnieuw tot leven te wekken?
In deze reeks beantwoorden we deze vragen aan de hand van drie afzonderlijke, maar toch aan elkaar gelinkte lezingen.

Programma


De afgebrande archieven
Prof. dr. Paul Trio (KU Leuven campus Kulak Kortrijk) - 20 februari 2020

Direct naar het hart van het geschiedenisbedrijf: de archieven. Het rijke stadsarchief van Ieper ging tijdens de Eerste Wereldoorlog in de vlammen op. Hoe ga je daar als geschiedkundige mee om? Professor middeleeuwse geschiedenis Paul Trio neemt je mee op speurtocht naar nog overgebleven archivalische sporen die dateren van voor 1914. Via oude bronuitgaven, archieven van centrale instellingen, notities van negentiende-eeuwse historici en archivarissen en overgebleven snippers authentiek bronmateriaal, is het mogelijk om ongekende facetten van het rijke middeleeuwse verleden van Ieper aan het licht te brengen.

UITGESTELD De verwoeste bodem
Jan Decorte (CO7) - 26 maart 2020

Ook het archeologisch bodemarchief brengt ons recht naar het rijke middeleeuwse verleden van de stad Ieper. En dat bodemarchief is ontzettend goed bewaard, ondanks de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog, waarbij de archeologische restanten onder een dikke puinlaag bewaard bleven. Aan de hand van de opgravingen van de laatste 30 jaar, gecombineerd met historisch en natuurwetenschappelijk onderzoek, toont archeoloog Jan Decorte (CO7) de inzichten over de dynamische stadswording in de volle middeleeuwen, het dagelijkse leven en de nijverheid in de buitenparochie Sint-Michiels tijdens de late middeleeuwen, de omgang met het water in een overvolle stad of de ziekenzorg op de leprozerie Hooge Siecken'.

UITGESTELD De vernielde stad
Dr. Hannelore Franck (Yper Museum - KU Leuven campus Kulak Kortrijk) - 25 april 2020

Iedereen weet dat Ieper in de Eerste Wereldoorlog bijna met de grond gelijk werd gemaakt. Na de oorlog werd er direct werk gemaakt van de wederopbouw en herrees de stad. Veel mensen beseffen echter niet dat het middeleeuwse verleden nog steeds aanwezig is in de stad. Niet enkel door nauwgezette reconstructies, maar ook door enkele gebouwen of delen van gebouwen die het oorlogsgeweld overleefd hebben. Hannelore Franck (wetenschappelijk medewerker Yper Museum) vertelt welke elementen in het Ieperse straatbeeld indirect en direct nog steeds refereren aan het middeleeuwse verleden van de stad.

Aansluitend bezoek je de tentoonstellingen over de heropbouw van het socio-cultureel leven in Ieper na de Eerste Wereldoorlog.

Praktisch


Data en plaats
- Donderdag 20 februari en 26 maart 2020 om 19.30 uur | KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53 in Kortrijk
- Zaterdag 25 april 2020 om 14 uur | Yper Museum, Grote Markt 34 Lakenhallen in Ieper

Inschrijven

Inschrijven kan online vóór 13 februari 2020. 
Je betaalt 15 euro voor één lezing.
De lezing op 25 april 2020 wordt gratis aangeboden door het Yper Museum.
Alleen voor deze gratis lezing: schrijf hiervoor in via mail ypermuseum@ieper.be
Hiervoor kan je inschrijven tot 20 april.


Betalingsgegevens: rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding '400/0018/97704 + naam deelnemer(s)'. Indien je betaalt via overschrijving, ontvang je geen factuur. Wens je toch een factuur te ontvangen, dan betaal je na ontvangst ervan.

ORGANISATIE

Yper Museum en Postuniversitair Centrum Kulak