Kabinet

Het Yper Museum bezit drie prachtige kabinetten uit de zeventiende eeuw. Het zijn luxeobjecten waar welgestelden hun waardevolle, kleine voorwerpen en documenten opborgen. Ze waren een Antwerpse specialiteit en vonden over heel Europa gretige afnemers.

Een van deze meubels is afkomstig uit het voormalige Godshuis Belle. De twee andere werden aan de stad geschonken in 1934 via het legaat Edouard Vandevyver. In 2019 worden de drie kabinetten onderzocht en gerestaureerd. Het kleinste en soberste kwam eerst aan de beurt. Het keerde recent terug na een grondige, professionele behandeling. Uit het onderzoek van de restaurateur bleek dat ook al in de negentiende eeuw werd gewerkt aan het kabinet. Toen vervingen restaurateurs een aantal versleten onderdelen.   

Makers van kabinetten gebruikten enkel de beste en meest waardevolle materialen. Vandaar dat enkel rijken er zich eentje konden aanschaffen. Het gerestaureerde exemplaar bestaat uit ebbenhout, zwarte den, pallisander, ivoor en schildpad.


Restaurateur Johan Cheroutre en het gerestaureerde kabinet.