I try to imagine how your texture felt like

Tentoonstelling van 10 september tot 12 november 2023 - Gratis toegankelijk 
Diverse locaties in Ieper: het Yper Museum, Het Perron,
Sint-Pieters­kerk, Satelliet K en Kruitma­ga­zijn
De curatoren zijn Carina Diepens en Diana Franssen
Een organisatie van Cultuurcentrum Het Perron, Yper Museum, LUCA School of Arts en met de steun van CO7 en Fedustria

Ode aan het textielverleden van Ieper

Doorheen de geschie­denis van Ieper speelt textiel een belang­rijke rol. In de middel­eeuwen was de stad, naast Brugge en Gent, één van de grootste steden binnen het graafschap Vlaanderen en bij uitbrei­ding Noordwest Europa. Dat aanzien had de stad te danken aan het laken, een warme vervilte wollen stof, die in Ieper werd geprodu­ceerd en verhan­deld.

Het tentoon­stel­lings­pro­ject brengt een ode aan dit textiel­ver­leden. Dit via een actuele en artistiek relevante blik van hedendaagse kunste­naars en ontwer­pers. Het project illustreert dat textiel­kunst een waardige plek kan opeisen als hedendaagse kunstdis­ci­pline, ver weg van een ambach­te­lijke en gender­spe­ci­fieke invulling. De titel ontleent de expo aan een werk van Manon Clement.

De tentoon­stel­ling wordt samenge­steld door curatoren Carina Diepens en Diana Franssen, zij doen dit aan de hand van drie thema’s: textiel als materie, textiel als beelddrager en textiel als perfor­ma­tieve kracht.

Een bezoek brengen aan de expo

De tentoon­stel­ling gaat door op diverse locaties: Het Perron (exporuimte gelijk­vloers), het Yper Museum, Sint-Pieters­kerk, Satelliet K en Kruitma­ga­zijn. De tentoon­stel­ling is open op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het onderdeel in Het Perron en het Yper Museum is daarnaast ook te bezoeken tijdens de openings­uren. In de week is een algemeen bezoek mogelijk op afspraak. 

Met werk van

Michaela Armani (BE), Willem Boel (BE), Ria Bosman (BE), Manon Clement (BE), Edith Dekyndt (BE), Carina Diepens (NL), Sam Druant (BE), Lisette de Greeuw (NL), Lisa Ijeoma (BE), Céline Lambrechts (BE), Annelotte Lammertse (BE), Thomas Renwart (BE), Tanja Smeets (NL), Charlotte Stuby (CH), Roos Theuws (NL), Bram Van Breda (BE), Emma Van Roey (BE), Margo Veeckman (BE), Jana Vasiljević (RS), Louise Verstraete (BE) en Jana Visser (ZA).

Meer info

©Manon Clement