Dienst der Gedroomde Gewesten

De Dienst der Gedroomde Gewesten is een experimenteel artistiek collectief dat Ieperlingen uitnodigt om te bouwen aan hun ‘gedroomde’ stad. Tijdens de tentoonstelling 'herSTELLINGEN' organiseren zij in het Yper museum een stadsredactie. Maandelijks komen ze samen om ideeën uit te wisselen en om verhalen te verzamelen uit de stad. Ze observeren, registreren en gaan aan de slag met gevonden materiaal. Ze gaan op zoek naar poëzie in de stedelijke omgeving, dynamieken in de stad, bewegingen groot en klein, menselijke verhalen van nu en vroeger. Dit alles bundelen ze in de Stadskrant. Die krant kan een boekvorm aannemen, gevuld met geschreven tekst, foto’s en illustraties, maar kan net zo goed resulteren in audiovisueel materiaal, een podcast of videoreeks.

Tijdens de Covid-19 periode aanschouwde de Dienst de stad vanuit haar ramen. Vanuit verschillende media observeerden en interpreteerden ze de stad door hun ruit. Ook externen werden uitgenodigd om eens goed door het raam te kijken. Vervolgens formuleerden ze beeldende, tekstuele of audiovisuele antwoorden op elkaars waarnemingen. Bekijk, beluister en lees de resultaten van het Raamkijken op de stelling van de Dienst, in de eerstvolgende stadskrant of surf naar hun website

Word jij mee stadsredacteur?
Heb je een verhaal, een idee, een foto of tekening die je wil delen in de Stadskrant? Kom dan naar de online open redactiemomenten vanaf 13 juni. 

Open redactie zaterdagen: 
13 juni, 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 28 november 2020. 
Telkens van 14:00 tot 17:00. 

Vragen?
Stel ze via dienstdergedroomdegewesten@gmail.com. Hou hun website, Facebookpagina, Instagram en stelling in de expo in de gaten voor meer info!

YPER MUSEUM

Lakenhallen
Grote Markt 34
8900 Ieper
Tel. 057 239 220