Archaïserende schilderijen

Het Yper Museum bewaart enkele prachtige, bijzondere schilderijen met religieuze taferelen, dankzij de rijke collectie van de godshuizen. Dat is ook de academische wereld niet ontgaan. Zo kwamen op 21 januari prof. Didier Martens en zijn assistent Alexandere Dimov naar het depot. Didier Martens is professor Kunstgeschiedenis aan de Université Libre de Bruxelles. Alexandre Dimov werkt bij het Centre de recherches Histoire, Arts et Culture des Sociétés anciennes, médiévales et modernes.

In hun onderzoek naar 'archaïserende Vlaamse schilderijen' bestuderen ze werken uit de 16de eeuw die er 'opzettelijk' ouder uitzien. De kunstenaar laat zijn kunstwerk dan bewust nauw aansluiten op de stijl uit de 15de eeuw. Andere 16de-eeuwse schilderijen hebben meer eigentijdse composities. Het Yper Museum bewaart dergelijke schilderijen. Zo zie je kenmerken van de Vlaamse primitieven uit de 15de eeuw, terwijl ze pas een eeuw later werden gemaakt. 

We kijken uit naar de resultaten van dit onderzoek!

Het vrij onbekende Mystieke Huwelijk van Catharina van Alexandrië.
(Onze-Lieve-Vrouw-Gasthuis)

Het bijzonder mooie paneeltje 'Onze-Lieve-Vrouw met Jezus in een Vlaams landschap'.
(Godshuis Belle)

Het paneel 'O Mater Dei Memento Mei' (O Moeder Gods Gedenk Mij), met een bijzonder liefelijk tafereel waarbij het kindje Jezus in een spontane opwelling zijn moeder omhelst.
(Sint-Jansgodshuis)