Deze pagina is niet beschikbaar in het Engels. U kan deze pagina vertalen met Google Translate.

Reservatie

Dagprogramma 'Negen levens van een stad'

Uur van bezoek *

RESERVATIEVOORWAARDEN

  • De groep moet minimum 15 personen tellen.

  • Na ontvangst van de schriftelijke
    reservatie ontvang je van ons een bevestiging met alle praktische gegevens en betalingsvoorwaarden in verband met het bezoek.
    - Betaling van 30% voorschot 10 werkdagen na ontvangst van de bevestiging
    - Betaling saldo 10 werkdagen voor het bezoek

  • Er worden geen kortingen toegestaan aan deelnemers die één of ander bezoek of programmadeel niet meemaken. Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en zetfouten.

  • Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren door de opdrachtgever.