Meme Museum

Met ‘Meme Museum’ starten we ons nieuwe collectiebeleid voor de toekomst op. We verzamelen niet enkel kunstwerken! We gaan nog net iets verder en willen de sporen van leven in de Westhoek vandaag ook vasthouden én bewaren. Dat doen we onder meer via onze 'metekindjes'. Dit zijn jongens en meisjes geboren tijdens onze opening. Zij bezorgen ons jaarlijks, op onze gezamenlijke verjaardag, één object dat voor hen belangrijk was in dat jaar van hun leven. In ruil verrassen wij hen met een verjaarsdagscadeautje. Hun hele leven lang!Wij mochten alvast het geboortegeschenkje in ontvangst nemen van Nore en Otto!

Nore °27/06/2018

Otto °02/07/2018