Op de werf

Zes vrouwen 

Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

  

Een stand van zaken

Op 20 februari 2017 is de aannemer gestart met de verbouwingswerken voor het nieuwe Yper museum. De eerste fase in deze werken, namelijk de ontmanteling en afbraak, is ondertussen bijna voltooid. De ruimtes van de voormalige stadsloketten en conferentie in de Lakenhallen zijn volledig leeggemaakt en gestript tot op de ruwbouw. 

Het ontwerp van het Yper museum voorziet in een aantal  ingrepen waarvoor een aantal bijzondere structurele afbraakwerken noodzakelijk zijn. Boven in het dak is een betonnen vloer verwijderd om plaats te maken voor een prachtige 13 meter hoge tentoonstellingsruimte. 

Op twee plekken in het gebouw komen nieuwe trappenhuizen die de bezoekers doorheen het museum loodsen. Om dat te realiseren maakt de aannemer openingen in de bestaande betonnen vloeren. 

Eerstvolgende werken zijn nieuwe metselwerkwanden optrekken. Zo krijgen we binnenkort al een eerste kennismaking met de nieuwe ruimtes van het Yper museum.